Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT]
Âm ON : ノウ ドウ
Âm KUN : のうずる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Do cùng cách viết nên mazii không phân biệt "nhục" và "nguyệt". tất cả liên quan đến cơ thể đều dùng bộ "nhục" nhé. có thể một số bạn chưa rõ nên cmt.