Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 宛[UYỂN, UYÊN]
Âm ON : ワン
Âm KUN : うで
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nguyệt và uyên(uyển) cùng nhau chơi oản tù tì