Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 要[YẾU, YÊU]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : こし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Điểm trọng YẾU, đáng YÊU nhất của chị NGUYỆT chính là cái eo thon thon :))