Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 复[PHỤC, PHÚC, PHÚ, PHỨC]
Âm ON : フク
Âm KUN : はら
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Các lần 各, mỗi ngày 毎 đến tháng 月 thì đều đau bụng. お腹

KANJI LIÊN QUAN