Thuộc Bộ: 虍[HÔ] 胃[VỊ]
Âm ON : フ
Âm KUN : はだ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tiều PHU ngày xưa thường lấy dạ dầy của con hổ làm quần áo lót

KANJI LIÊN QUAN