Thuộc Bộ: 舛[SUYỄN]
Âm ON : ブ
Âm KUN : ま.う -ま.う まい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chiều tối cuối năm mọi người múa sạp khiêu vũ

KANJI LIÊN QUAN