Thuộc Bộ: 舟[CHU] 殳[THÙ]
Âm ON : ハン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
BÀN đi BÀN lại cuối cùng quyết định trung nhất là đóng thuyền bằng cái Thù (cái búa)

KANJI LIÊN QUAN