Thuộc Bộ: 舟[CHU] 㕣[]
Âm ON : セン
Âm KUN : ふね ふな-
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Anh ấy nói rằng con thuyền đó có thể chứa được tám(八) người

KANJI LIÊN QUAN