Thuộc Bộ: 艮[CẤN]
Âm ON : リョウ
Âm KUN : よ.い -よ.い い.い -い.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mọi người cảm thấy tốt với một cái dạ dày no

KANJI LIÊN QUAN