Thuộc Bộ: 巴[BA]
Âm ON : ショク シキ
Âm KUN : いろ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là hình dạng của một vòng xoáy của hai màu sắc

KANJI LIÊN QUAN