Thuộc Bộ: 艹[THẢO]
Âm ON : チャ サ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Hai người đang uống trà

KANJI LIÊN QUAN