Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 果[QUẢ]
Âm ON : カ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Quả mà có cỏ thì để làm bánh kẹo