Thuộc Bộ: 艹[THẢO]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : は
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Thể giới(世) được bao phủ bởi cỏ và cây(木)

KANJI LIÊN QUAN