Thuộc Bộ: 艹[THẢO] 楽[LẠC, NHẠC]
Âm ON : ヤク
Âm KUN : くすり
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Uống những viên thuốc thảo dược này để cảm thấy tốt hơn.Rồi chúng ta hãy vui chơi (楽).

KANJI LIÊN QUAN