Thuộc Bộ: 中[TRUNG, TRÚNG]
Âm ON : チュウ キ
Âm KUN : むし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một con bọ

KANJI LIÊN QUAN