Thuộc Bộ: 皿[MÃNH]
Âm ON : ケツ
Âm KUN : ち
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Con dao dính máu cắm vào đĩa

KANJI LIÊN QUAN