Thuộc Bộ: 衣[Y, Ý]
Âm ON : リ
Âm KUN : うら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Sáng sớm thầy Lí đã lộn trái áo treo lên mái nhà

KANJI LIÊN QUAN