Thuộc Bộ: 衤[] 复[PHỤC, PHÚC, PHÚ, PHỨC]
Âm ON : フク
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Y phục của người nằm đến ngày hôm sau thật là PHỨC tạp

KANJI LIÊN QUAN