Thuộc Bộ: 西[TÂY, TÊ] 女[NỮ, NỨ, NHỮ]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : い.る かなめ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người phụ nữ(女) giữ những thứ cần thiết trong cặp của cô ấy

KANJI LIÊN QUAN