Thuộc Bộ: 目[MỤC]
Âm ON : ケン
Âm KUN : み.る み.える み.せる
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Để nhìn nhiều thứ,bạn cần một đôi mắt(目) với hai cái chân

KANJI LIÊN QUAN