Thuộc Bộ: 見[KIẾN, HIỆN]
Âm ON : シン
Âm KUN : おや おや- した.しい した.しむ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Cha mẹ đang đứng(立) trên đỉnh của cái cây(木) để nhìn(見) con của họ.

KANJI LIÊN QUAN