Thuộc Bộ: 見[KIẾN, HIỆN]
Âm ON : カン
Âm KUN : み.る しめ.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Dùng MẮT QUAN sát vẻ ngoài của con CHIM đang nằm

KANJI LIÊN QUAN