Thuộc Bộ:
Âm ON : カク
Âm KUN : かど つの
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ta đi đến những vùng đất 土 kỳ lạ hay vùng biên giới xa xôi 冂, tận thiên nhai hải giác 角chỉ để tìm sừng 角 kỳ lân ⺈.

KANJI LIÊN QUAN