Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 司[TI, TƯ]
Âm ON : シ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
NGÔN+TƯ=ngôn từ