Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 志[CHÍ]
Âm ON : シ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
người thi Sĩ dùng Trái Tim toát ra Ngôn lời để viết báo chí 18+ haha