Thuộc Bộ: 言[NGÔN, NGÂN] 果[QUẢ]
Âm ON : カ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
KHOÁ học NÓI về các loại QUẢ cây