Thuộc Bộ:
Âm ON : コク
Âm KUN : たに きわ.まる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Giữa thung lũng có một ngôi nhà.

KANJI LIÊN QUAN