Thuộc Bộ: 目[MỤC]
Âm ON : バイ
Âm KUN : かい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đây là hình dạng của động vật có vỏ