Thuộc Bộ: 分[PHÂN, PHẬN] 貝[BỐI]
Âm ON : ヒン ビン
Âm KUN : まず.しい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con sò nghèo quá đội đống phân lên đầu :))

KANJI LIÊN QUAN