Thuộc Bộ: 貝[BỐI] 反[PHẢN, PHIÊN]
Âm ON : ハン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
TRẢ TIỀN để MUA được PHIẾN đá