Thuộc Bộ: 貝[BỐI]
Âm ON : チョ
Âm KUN : た.める たくわ.える
Cấp độ : N2
Cách nhớ
tích TRỮ VỎ SÒ dưới MÁI NHÀ đầy ĐINH...