Thuộc Bộ: 卯[MÃO, MẸO] 貝[BỐI]
Âm ON : ボウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tiền giao dịch trao đổi qua lại là mậu dịch