Thuộc Bộ: 貝[BỐI]
Âm ON : シツ シチ チ
Âm KUN : たち ただ.す もと わりふ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi cắt một vỏ lớn (贝) với hai cái rìu và kiểm tra chất lượng của nó

KANJI LIÊN QUAN