Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : はし.る
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi chạy ngay cả khi tôi đang bị phủ đất (土).

KANJI LIÊN QUAN