Thuộc Bộ: 足[TÚC] 甬[DŨNG]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : おど.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Di chuyển chân của bạn (足) và nhảy trên hàng rào.

KANJI LIÊN QUAN