Thuộc Bộ:
Âm ON : シャ
Âm KUN : くるま
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cái xe

KANJI LIÊN QUAN