Thuộc Bộ: 車[XA] 干[KIỀN, CAN, CÀN, CÁN]
Âm ON : ケン
Âm KUN : のき
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Xe hơi được khô ráo là do có HIÊN che

KANJI LIÊN QUAN