Thuộc Bộ: 車[XA] 侖[LÔN]
Âm ON : リン
Âm KUN : わ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Dùng bánh xe luân chuyển sách trong nhà

KANJI LIÊN QUAN