Thuộc Bộ: 車[XA] 兪[DU]
Âm ON : ユ シュ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Xe trước nhà dùng để vận chuyển hàng nhập khẩu

KANJI LIÊN QUAN