Thuộc Bộ: 曲[KHÚC] 辰[THẦN, THÌN]
Âm ON : ノウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Làm nông nghiệp nơi viết ra những ca khúc thần thánh

KANJI LIÊN QUAN