Thuộc Bộ: 刀[ĐAO]
Âm ON : ヘン
Âm KUN : あた.り ほと.り -べ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
đi qua đường BIÊN giới sẻ ăn đao

KANJI LIÊN QUAN