Thuộc Bộ: 入[NHẬP]
Âm ON :
Âm KUN : -こ.む こ.む こ.み -こ.み こ.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mọi người đang đi vào trong(入) .Bên trong trở nên đông đúc hơn.

KANJI LIÊN QUAN