Thuộc Bộ: 卬[NGANG]
Âm ON : ゲイ
Âm KUN : むか.える
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nghênh đón những cái đĩa CD trên đường

KANJI LIÊN QUAN