Thuộc Bộ: 斤[CÂN, CẤN]
Âm ON : キン コン
Âm KUN : ちか.い
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chặt cây bằng rìu và điểm đến của bạn sẽ trở nên gần hơn

KANJI LIÊN QUAN