Thuộc Bộ: 反[PHẢN, PHIÊN]
Âm ON : ヘン
Âm KUN : かえ.す -かえ.す かえ.る -かえ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Có nên mở ĐƯỜNG (辶) cho kẻ PHẢN (反) bội TRỞ LẠI (返)? Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại...

KANJI LIÊN QUAN