Thuộc Bộ: 米[MỄ]
Âm ON : メイ
Âm KUN : まよ.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tấm phải phân biệt GẠO với thóc lâu quá nên MÊ man đi k vững

KANJI LIÊN QUAN