Thuộc Bộ:
Âm ON : ツイ
Âm KUN : お.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
QUAN đang TRUY ĐUỔI kẻ đang BƯỚC ĐI phía trước.

KANJI LIÊN QUAN