Thuộc Bộ: 天[THIÊN]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : おく.る
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Có người gửi tôi một món quà

KANJI LIÊN QUAN