Thuộc Bộ: 兆[TRIỆU]
Âm ON : トウ
Âm KUN : に.げる に.がす のが.す のが.れる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
ĐÀO tẩu với TRIỆU đô cướp đc

KANJI LIÊN QUAN