Thuộc Bộ:
Âm ON : ギャク ゲキ
Âm KUN : さか さか.さ さか.らう
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tưởng tượng tí, có phải giống người cắm đầu xuống chổng hai chân lên trời chạy k. Vậy thì trái với tự nhiên nên NGHỊCH là đúng rồi

KANJI LIÊN QUAN